KRMENÍ - Podstatná složka zdraví koně 

Pokud možno malé dávky několikrát denně

Podstatnou složkou zdraví koně je jeho optimální krmení. Trávicí systém koně není v zásadě uzpůsoben pro velké krmné dávky, protože ve volné přírodě kůň žere rozloženě po celý den. Měly by se tedy krmit pokud možno malé dávky několikrát denně. Jako základní krmivo pro potřeby chovu slouží seno, siláž nebo luční seno. Podává-li kůň výkon, je třeba jeho zvýšenou energetickou potřebu kompenzovat zvýšenou dávkou základního krmiva a přidáním koncentrovaného krmiva. Jako koncentrované krmivo se používá oves, ječmen a kukuřice, nebo hotové krmné směsi ve formě pelet nebo müsli. 

Vždy je výhodnější podávat i při zvýšené potřebě energie raději méně koncentrovaného krmení, zato však více vlákniny (seno), protože je pro koně lépe stravitelná. Další výhodou objemových krmiv je, že kůň je jimi déle zaneprázdněn a tak se nenudí.

Zvláštní pozornost si zasluhuje rovněž podíl minerálních látek v krmení. Nedostatek minerálních látek může značně ovlivňovat zdraví koně.

Může docházet k poruchám látkové výměny ve svalech, problémům při výměně srsti, kožním problémům, poruchám reprodukce až po poškození stavby kostí. Pro optimální dodávku vitamínů a minerálních látek bychom měli znát obsah těchto látek v základním krmivu a pak doplňovat speciální směsi, tzv. doplňkové krmivo. Na trhu jsou také různá doplňková krmiva pro různé specifické problémy v oblasti výživy. K takovým patří například doplňkové krmivo pro optimální růst kopyt, pro udržení zdravých kostí a kloubů nebo také bylinné směsi s pozitivními účinky na dýchací cesty.

Kromě krmiva je důležité, aby měly koně přístup k dostatečnému množství vody dobré kvality. Na to by se mělo dbát zvláště tam, kde je voda, jako je obvyklé třeba na pastvinách, poskytována ve větších nádobách a nikoli čerstvá z vodovodu, studny nebo potoka. 

Zdravotní stav koně je kromě krmení a péče závislý zejména na způsobu ustájení. To by mělo být co nejvhodnější pro daný druh. Koně jsou stádní zvířata a neměly by být v žádném případě ustájeny osamoceně. Potřebují sociální kontakt se svými druhy. Nejrozšířenější je stále ještě ustájení v boxech, ačkoli bylo mezitím prokázáno, že ustájení ve skupině, v takzvaných otevřených stájích s volným pohybem, je zdravější a potřebám koně je nejblíže. Sestavení stáda pro otevřenou stáj s volným pohybem by mělo být provedeno velmi pečlivě. Je třeba se vyhnout častým výměnám zvířat. Pro koně představují psychickou zátěž a zvyšují riziko poranění, protože pak opakovaně dochází ke konfliktům ohledně hierarchie.

Pro soutěžní nebo závodní koně je však takové ustájení v otevřeném prostoru jen těžko realizovatelné. V případě ustájení v boxu rozlišujeme boxy vnitřní, venkovní boxy s oknem nebo dveřmi ven a boxy s výběhem. U této varianty má kůň možnost samostatně chodit ven. Hříbata, mladí koně nebo chovné klisny jsou také často ustájeny volně ve skupině.

U všech variant ustájení je důležité, aby kůň měl dostatek denního světla a čerstvého vzduchu. Koně jsou relativně odolní vůči chladu a měnícím se teplotám se dokáží dobře přizpůsobit. Kůň by měl mít možnost se válet. Každodenní výběh nebo padok jsou také nutností.